Gönüllümüz olmak ister misiniz?

Tarih boyu ilim, irfan ve kardeşlik gibi nice ulvi değerlerin yaşatıldığı bir coğrafyada yaşayan fertler olarak bize düşen bu değerlere sahip çıkarak nesiller boyu idamesi için gayret göstermek. Siz de bu gönül kervanının bir yolcusu olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Katıl

Foto Galeri

Haberler ve Makaleler

Belh’in İslam kültür ve medeniyet tarihinde mühim bir yeri vardır. Bu şehirde ilm-i hadis, ilm-i tefsir, ilm-i fıkıh, tıp ve coğrafya sahasında birçok alim yetişmiştir. Şehir bu özelliğiyle tarihte "Kubbetü’l İslam” ve "Dârü’l Fıkh” adıyla maruf olmuştur.

Devamı

Bedahşan, Afganistan’nın kuzeydoğusunda bulunan, ulu Pamir dağlarının bir kısmına ev sahipliği yapan ve kısmen dağlık görünüşte yüksek bir yayla olan tarihi bir vilayettir.

Devamı

Gazne, Afganistan’ın güneyinde yer alan tarihi bir vilayettir. Kelime anlamı "mücevher" olan Gazne şehri, bir mücevher gibi parlayan tarihî yaşanmışlıklarıyla Güney Asya coğrafyasının en önemli şehirlerindendir.

Devamı

“Serendip” ve “Seylan” isimleri ile de bilinen Sri Lanka, Âdem Aleyhisselâm’ın Cennetten yeryüzüne indirildiği topraklardır.

Devamı

Asırlar boyunca birçok devlete payitaht olmuş Delhi şehri 1911’den günümüze Hindistan Devleti’nin başkentidir. Bununla beraber Delhi; Dünya’nın sayılı kültür, turizm ve ticaret merkezlerindendir.

Devamı

Heybetli dağlarıyla, verimli ovalarıyla Çin ve Hindistan arasında kalmış 30 milyon nüfuslu Nepal’de, Sanskritçe ve Hintçeye çok yakın olan Nepalce resmi dil olarak konuşulurken 100’den fazla mahalli dil de kullanılmaktadır. Nepal arazisi küçük olmakla beraber coğrafi özellikler yönüyle oldukça zengindir.

Devamı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in fazilet ve değerini Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerime ile beyan buyurmuştur. Enbiyâ Suresi’nde: “(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyurulmaktadır.

Devamı

Bazı şehirler vardır ismini duyduğumuzda içimizin ısındığı; insanıyla, kültürüyle bizden olan, güzelliği ile bizi hayran bırakan ve özünde barındırdığı gönül sultanları ile hürmet gösterdiğimiz. İşte ilmi yüksekliği ile bütün İslam coğrafyasında ün salmış Herat da bize bu hisleri yaşatan bir şehir.

Devamı

Temim-i Ensari Hz. ve Cübeyr-i Ensari Hz. (r.anhüm) ile birlikte Ashab-ı Kirâm’dan 70 zatın kabr-i şerifleri, Kabil'de isimleri ile müsemma Şühedâ-i Sâlihin mevkinde bulunmakta.

Devamı

Afganistan'da yoksulluk ve devam eden savaş sebebiyle bitap düşen halkı daha zor şartlar bekliyor. Çetin kış şartlarından okulların kapandığı ülkede binlerce çocuk bu dönemde İslami ilimleri öğreniyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Kur’an-ı Kerim talebelerinin heyecanı ve gayreti dondurucu soğukları ısıtıyor.

Devamı

Tac Mahal, Babür hükümdarı Şah Cihan’ın vefat eden hanımı Mümtaz Mahal için yaptırdığı bir şaheser ve ona muhabbetinin bir tezahürüdür.

Devamı

Herkesin birbirini anlamasını, birbirine anlayışla bakmasını ve kendisinin Kur’an-ı Kerîm ile Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Sünnet çizgisi üzere olduğunu sürekli hatırlatan Mevlâna Hazretleri, Miladi 17 Aralık 1273 Pazar günü, 66 yaşında Konya’da vefat etmiştir.

Devamı

Afganistan'ın Kabil'den sonraki en büyük ikinci şehri olan Kandahar, Afganistan’ın ilk başkentidir. Binlerce yıllık tarihi ve kültürünün yanısıra Peygamber Efendimizin bir Hırka-i Şerifi'nin burada muhafaza edilmesi itibarıyla çok müstesna bir beldedir.

Devamı

7. Asırda Afganistan’a ve Orta Asya’ya düzenlenen tebliğ seferleri neticesinde bu topraklarda İslamiyet’in tohumunun atıldığını söyleyebiliriz. 16. asırdan 18. asıra kadar Buhara Hanlığı tarafından idare edilen Tahhar’da; Buhara’lı Şah-ı Nakşibend Hz. (k.s.)’nin ismi ile müsemma Hoca Bahaüddin (Khwaja Bahauddin) bölgesi bulunmaktadır.

Devamı

Heybetli görünüşüyle beraber, İmam-ı Rabbani Hz.'nin mübarek mektuplarına kucak açmakla, bir o kadar da âdetâ Ehl-i Sünnetin geçidi olmuştur. Zira İmam-ı Rabbâni Hz.’nin Hindistan’dan yazıp gönderdiği mektupları, ulaklar, kâh yaya, kâh at sırtında hep Saleng’den geçerek Bedahşan’a ve Talikan’a ulaştırmışlardır.

Devamı

Hint mutfağı deyince her yemeği süsleyen baharatların olduğunu ve mutfak kültürünün de Türk mutfağı gibi geniş bir yelpazeye sahip olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak tatlı ve baharatın bir aradaki uyumunun bu kadar güzel olabileceğini fark etmemiş olabilirsiniz. Hindistan mutfağındaki tatlılardan 5 tanesini tanımaya ve Türk mutfak kültüründen de izler taşıyan lezzetleri sizlere sunmaya çalıştık.

Devamı

Maldivler denince pek çok kişinin aklına pırıl pırıl plajları, masmavi denizi ve korunmuş doğasıyla muhteşem bir tatil, keyif ve eğlence merkezi geliyor. Sürgün edilmiş bir Hint prensi tarafından kurulan ve dünyanın en küçük Müslüman ülkesi olan Maldivler, bünyesinde oldukça ilginç ayrıntıları da barındırıyor. İşte Maldivler’in bilinmeyen 5 yönü…

Devamı

Maldivler; Hint Okyanusu’nda, yaklaşık 1200 adadan oluşan, Hindistan‘ın güneyinde, Sri Lanka‘nın 750 km güneybatısında yer alan, bir adalar ülkesidir. Maldiv halkı, bu adalardan sadece “lokal ada (local island)” diye isimlendirdikleri 200 adada yaşamaktadırlar. Bunlara ilaveten “resort” diye isimlendirilen 150 kadar ada da yalnızca turizm için kullanılmaktadır.

Devamı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştı. Fakat dünya tarihinin bu en büyük ve küresel çatışmasında savaşın gidişatına yön veren cephe Çanakkale olmuştur. Savaşa dâhil olan bütün tarafların büyük zayiatlar verdiği Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı Devleti de çoğu hayatının baharında 250 binden fazla vatan evladını kayıp vermişti.

Devamı

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” hitab-ı izzetine nail olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl ki Hatemü’l-Enbiya (Peygamberlerin sonuncusu) ise, tüm insanlara ve cinlere bir hidayet rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim de semavi kitapların sonuncusudur.

Devamı

Kudüs-ü Şerif, ilk kıblemiz ve Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere’den sonra üçüncü en kutsal şehirdir. Kudüs-ü Şerif’te bulunan Mescid-i Aksa, biz Müslümanlar için Harem’dir. Ayrıca Miraç Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya (Kudüs-ü Şerif) Burak ile teşrif etmiş, Mescid-i Aksa’da Peygamberân-ı Izâm hazerâtına imam olmuştur.

Devamı

Afganistan’ın kuzeydoğusundaYeni Görsel yer alan Penşir, Afganistan’ın otuz dört vilayetinden biridir. 2004 yılına kadar komşusu Pervan’a bağlı olan Penşir’in merkez ilçesi Bazarak’tır. Vilayetin nüfusu yaklaşık 400.000 olsa da iş ve sosyal imkanlara ulaşmak için Penşir’den göç etmiş en az 800.000 Penşirli olduğu tahmin edilmektedir.

Devamı